Kattints ide duplán a főcím átírásához
Kattints ide duplán az alcím átírásához
Kattints ide duplán a főcím átírásához
Kattints ide duplán az alcím átírásához

Vizsgálat 


Hogyan történik a beteg vizsgálata?

A vizsgálat első lépése, hogy kizárjuk más, hasonló tünetekkel járó kórképek oki hátterét, szükség esetén fül-orr-gégész, szemész, reumatológus, neurológus kollega bevonásával.(ún. differenciált diagnózis) Ha ez egyértelműen negatív, csak akkor kezdjük el célzottan állkapocsízületi diszfunkció irányába a vizsgálatot.

A vizsgálat vezérfonala egy négyoldalas adatlap, amelyben Helkimo standardizált módszerét követjük. Az adatlap első oldala tartalmazza a beteg azon kérdéseinkre adott válaszait, amelyek az általa észlelt panaszokra vonatkoznak. A kérdőív második oldala a rágórendszer vizsgálata a kezelőorvos részéről.  A mért adatok viszonyítási alapul szolgálnak, amint összehasonlítjuk a rendszer normál állapotát jellemző paraméterekkel, továbbá támpontok a kezelés során a javulás mértékéről. Mérjük a rendszer alapállapotát, benne az állkapocsmozgások mértékét. Az állkapocsízületet tapintással, az ízületi hangjelenségeket fonendoszkóppal vizsgáljuk.

A rágóizmok tapintása során vizsgáljuk az izomzat fokozott nyomásérzékenységét, amely az izmok túlterhelésének jele.

Vizsgáljuk a fogsorok érintkezését központi helyzetben műfogás (állcsúcsvezetés) segítségével és állkapocsmozgások közben. A fogazat központi záródásakor ideális a fogsorok körkörös, sokpontos érintkezése.


Maximális szájnyitás mérése
Irányvonalak jelölése a fogakon
Oldalmozgás ampitúdó mérése
Deviáció (középvonaltól való eltérés) mérése szájnyitáskor
Izomtapintás
Izomtapintás
Izomtapintás
Az ízület tapintása kívülről
Az ízület tapintása a külső hallójáratból
Ízületi hangjelenségek vizsgálata fonendoszkóppal
Műfogás az állkapocs alaphelyzetbe vezetésére

Állkapocsmozgások közben a fogsorok elcsúszása meghatározott rend szerint történik. Vannak érintkező fogak, és vannak fogcsoportok, amelyek nem érintkezhetnek. A kóros kontaktusok megszüntetése elsődleges követelmény az eredményes kezeléshez.

A csikorgatás, ill. szorítás meglétét a beteg  rendszerint jelzi, de ha mégsem észleli, akkor ezen rossz szokások következményei a fogazat megkopott rágófelszínén, ill. a fogágy állapotán ismerhetők fel.

Szükséges a vizsgálathoz panoráma rtg felvétel (OP), továbbá az ízület érintettsége esetén ízületi OP vagy 3D-s CT felvétel.

A vizsgálatot ülő testhelyzetben, függőleges fejtartás mellett végezzük.

Mivel a betegség pszichoszomatikus eredetű a vizsgálati protokoll fontos része a beteg pszichés állapotára vonatkozó információk feldolgozása. A kérdőív harmadik és negyedik oldalán a Spielberg által összeállított pszichológiai teszt szerepel, amely a beteg aktuális és általános lelkiállapotára kérdez rá.

Álló helyzetben ellenőrizzük a beteg testtartását. Kezeletlen gerincproblémák hatással vannak a fejtartásra, azon keresztül az állkapocs és az ízület helyzetére, a fogazat érintkezésére, panaszokat okozva.​

Kiegészítő eljárások (diagnosztikai és terápiás eszközök és módszerek) 

EGYÉNI ÉRTÉKRE ÁLLÍTHATÓ ARTIKULÁTOR:

A rágórendszer működését, az állkapocsízület mozgáspályáit szimuláló segédeszköz, amelybe a vizsgált fogsorok gipszmintái rögzíthetők, a szájbeli paraméterek átvihetők.

ARCÍVES REGISZTRÁCIÓ:

Alkalmas az ízületeket összekötő tengely és a felső állcsont – mindenkinél egyedi – térbeli viszonyának meghatározására és a rendszer alapsíkjainak leképezésére.

Az arcív részei és az artikulátor
Az arcív részei és az artikulátor
Arcív felhelyezése
Arcív felhelyezése
Az arcív rögzítése az artikulátoron
Az arcív rögzítése az artikulátoron

NYÍLHEGYREGISZTRÁCIÓ:

Az eljárás grafikusan kirajzolja az állkapocsmozgások pályáit és ezek metszéspontját (nyílhegyrajzolat), aminek meghatározásával a fogsorok ideális térbeli viszonya leképezhető és artikulátorra átvihető.

Alsó és felső regisztráló sablonok

Alsó és felső regisztráló sablonok

Nyílhegyregisztráló sablonok mintán (oldalnézet)

Nyílhegyregisztráló sablonok mintán (oldalnézet)

Nyílhegyregisztráló sablonok mintán (hátulnézet)

Nyílhegyregisztráló sablonok mintán (hátulnézet)

Az szájban egymáshoz rögzített regisztrálósablonok

Az szájban egymáshoz rögzített regisztrálósablonok

AXIOGRÁFIA:

Grafikus információt nyújt az ízületi fejecsek mozgáspályáiról, az ízületek állapotáról, és alkalmas az ízületi forgástengely nagy pontosságú meghatározására.

Axiográf fejen rögzítve

Axiográf fejen rögzítve

Az ízületi fejecspályák rajzolata az axiográfon

Az ízületi fejecspályák rajzolata az axiográfon

Az axiográf segítségével megtalált ízületi tengely átvitele SAM arcívvel

Az axiográf segítségével megtalált ízületi tengely átvitele SAM arcívvel

MINTAANALÍZIS:

A beteg fogazatáról készült gipszminták érintkezésének elemzése. Ilyenkor arcív és axiográf segítségével beprogramozott, egyéni értékre állított artikulátorban értékeljük a fogsorok érintkezését.

A vizsgálat segédeszközei

A vizsgálat segédeszközei

MPI készülék a fogsorérintkezés elemzésére

MPI készülék a fogsorérintkezés elemzésére

A BETEG ÖNVIZSGÁLATÁT SEGÍTŐ MÓDSZEREK:

normál szájnyitás: 3 -saját- ujjnyi
beszűkült szájnyitás: 2 - saját - ujjnyi alatt
megnyúlt szalagok: 4 – saját – ujjnyi felett
oldal- és előremozgás: a szájnyitás mértékének egyötöde (pl. 40mm szájnyitásnál 8 mm)